Favorieten: 0

Kunstlezingen in het najaar van 2019

Kunstlezingen in het najaar van 2019

Met Marie Christine Walraven zijn de volgende data en thema vastgelegd bij Art Partner in Velp.

Donderdag 24 oktober
Toorop dynastie, drie generaties kunstenaars

Dinsdag 26 november
Monet tuinen van verbeelding

Aanvang 19.30 uur
Entree: 7 euro incl. consumptie
Leden BiblioPlus en Art Partner: 4 euro

Over de lezingen:

Toorop dynastie: Jan Toorop was in het begin van de vorige eeuw de grote vernieuwer in de kunst, die de moderne kunst in ons land introduceerde. Dochter Carley kon profiteren van de kennis, het vakmanschap en het netwerk van vader Jan, maar sloeg bewust een eigen weg in om een eigen reputatie op te bouwen. Dat gold ook voor haar zoon Edgar Fernhout.  Hoe verschillend de oeuvres van de drie genaraties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidleijk invloed gehad op elkaar.

Monet tuinen van verbeelding: Maar liefst 40 topstukken van impressionist Clause Monet zijn te zien in Den Haag. Een groot deel van deze werken is nog nooit in Nederland vertoond. De lezing gaat over het leven en de werken van Monet.

 Vestigingen

Velp