Favorieten: 0

Privacy verklaring

Art Partner Kunstuitleen, gevestigd te Escharen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Art Partner Kunstuitleen
Akkerslagen 34
5364 RE Escharen
T. 0486-421879
I. www.artpartner.nl
E. info@artpartner.nl

Uw privacy

De medewerkers van Art Partner gaan zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen, Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Art Partner Kunstuitleen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien u een huurovereenkomst met ons heeft:

 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van de met u overeengekomen werkzaamheden
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek
 • Gegevens die wij nodig hebben voor het naleven van de huurovereenkomst
 • Verzenden van nieuwsbrieven of andere informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening, inclusief facturering en de incasso hiervan, uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wat doen we met de verzamelde gegevens

Art Partner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg vpor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deelname aan onze diensten

Wanneer u een van onze diensten afneemt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren, Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig. We werken daarvoor met een registratiesysteem dat voor de professional alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. De medewerkers van Art Partner werken met een privacy protocol wat zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Art Partner of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Art Partner of die van een derde partij.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons kantoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor de uitoefening van onze functie bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij tenminste de wettelijke en tuchtrechtelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen analytische cookies. Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Het IP adres van de gebruiker wordt hiervoor anoniem gemaakt.

Ingesloten inhoud/links

In sommige artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan YouTube-video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, die zij met deze code binnen krijgen, kunt u in de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en Linkedin (die regelmatig kunnen wijzigen) zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art Partner en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@artpartner.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via uw contactpersoon bij onze galerie of via info@artpartner.nlVestigingen

Velp